Connexion
Banner Image
basket waiting

Termes et conditions

Algemene Voorwaarden Cockx bvba (versie van 3 juni 2015)

 

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

 

Maatschappelijke zetel en winkel:

 

Cockx bvba

Tildonksesteenweg 75

3020 Herent 

 

E-mailadres: webshop@cockx.be

Telefoonnummers: +32 16 22 81 71  -  +32 16 22 83 83

Faxnummer: 016/20.41.78

BTW-nummer: BE 458.244.331

Ondernemingsnummer: 0458.244.331

RPR Leuven


Artikel 2: Toepasselijkheid

 

Cockx bvba (“Cockx”) biedt de bezoekers van haar website de mogelijkheid om de artikelen die Cockx via haar webwinkel (www.stempels.cockx.be) aanbiedt, online aan te kopen.

 

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod van Cockx en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cockx en een bezoeker van de webwinkel (“Klant”).

 

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel (www.stempels.cockx.be) moet de Klant de Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van de Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De Voorwaarden zijn bovendien steeds beschikbaar via de website. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Cockx aanvaard zijn. Eventuele afwijkingen van de Voorwaarden zijn enkel geldig voor de bestelling waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Elk aanbod van Cockx bevat die informatie die de Klant in staat stelt om de rechten en verplichtingen te kennen die aan de aanvaarding van dat aanbod zijn verbonden.

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cockx niet. Cockx is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cockx is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Cockx kan aan bepaalde aanbiedingen een beperkte geldigheidsduur of voorwaarden koppelen. In dat geval wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Cockx verzoekt de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst indien de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cockx. Cockx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel.

 

Artikel 4: Prijs

 

De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn steeds exclusief BTW en alle andere taksen of belastingen die de Klant verplicht is te dragen. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod past Cockx de prijzen van de aangeboden artikelen niet aan, behoudens in geval van vergissingen of fouten (zie ook artikel 3) en in geval van veranderingen van BTW-tarieven.

 

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 5: Online aankopen

 

De Klant selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje. Men kan ook kiezen het artikel op te slaan om het later weer op te roepen. Wanneer de bestelling volledig is, gaat de Klant naar het winkelmandje waar een overzicht van de bestelling wordt getoond. De Klant kan hier ook het leveringsadres en factuuradres aanpassen. De Klant duidt vervolgens de verzendingsmethode aan, met een keuze tussen ofwel afhaling bij Cockx (steeds gratis) ofwel verzekerde verzending die door Bpost Taxipost wordt uitgevoerd. De leveringstermijn voor verzending met Bpost bedraagt drie werkdagen (met uitzondering van de artikelen die niet voorradig zijn).

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via overschrijving bij voorbetaling of via bankkaart (SOFORT Banking).

 

Cockx is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een tekortkoming van de Klant met betrekking tot elke bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer Cockx merkt dat een bestelling door een minderjarige is geplaatst.

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Cockx streeft ernaar om de aangekochte artikelen, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk en binnen de drie werkdagen in België te leveren. Voor sommige artikelen geldt een langere leveringstermijn. De Klant zal hierover telefonisch of per mail verwittigd worden. De leveringstermijn van een bestelling van meerdere artikelen wordt bepaald door het artikel met de langste leveringstermijn. De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel indicatief. Tenzij anders overeengekomen, worden de artikelen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling en betaling.

 

 

 
Afhalen in de winkel: gratis

Voor de artikelen die wel verzonden kunnen worden, bedragen de verzendingskosten voor België 6,70 Euro (inclusief BTW) voor een aankoopbedrag tussen 20 en 100 Euro (inclusief BTW). Vanaf 100 Euro is de levering gratis.
Voor bestellingen met een totaal aankoopbedrag lager dan 20 Euro (inclusief BTW) wordt een verzendkost van 13,40 Euro (inclusief btw) aangerekend.

 

De bestelling wordt aan huis geleverd door Bpost. Indien de Klant niet aanwezig is op het moment van levering volgt er automatisch een tweede aanbieding. Indien de Klant dan niet aanwezig is, wordt er een bericht achtergelaten en kan hij de bestelling zelf afhalen bij het postkantoor in zijn buurt. Wanneer Cockx het pakket verstuurt, ontvangt de Klant een traceercode via e-mail. Met deze code kan hij zijn pakket zelf online volgen.

 

De Klant kan er ook voor kiezen om de aangekochte artikelen gratis af te halen bij Cockx (Cockx bvba, Tildonsesteenweg 75,  3020 Herent).

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk aan Cockx gemeld worden.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de artikelen fysisch in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder de opdracht heeft gekregen van de Klant om de artikelen te vervoeren en deze keuze niet door Cockx was geboden.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Cockx. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cockx te wijzen, bv. aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een artikel dat de Klant op zodanige wijze heeft gebruikt dat het artikel zich niet meer in dezelfde staat bevindt als het in de winkel van Cockx wordt of zou worden aangeboden (en dat daardoor dus op een of andere manier in waarde is verminderd). Het herroepingsrecht is evenmin van toepassing op een artikel dat volgens specificaties van de Klant is vervaardigd of dat duidelijk voor een specifieke persoon of organisatie bestemd is (zoals onder meer  maatwerk, graveer- en drukwerk, stempels op naam, speciale aanmaak van producten op vraag van de Klant).

 

Artikel 9: Garantie

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Cockx raadt Klanten aan om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis werden afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Cockx, waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Cockx.

 

Indien een artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling en gebreken of defecten vertoont, moet de Klant Cockx onmiddellijk na de vaststelling daarvan inlichten. Elk gebrek dient binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur of op slijtageartikelen.

 

Artikel 10: Privacy

 

Cockx hecht belang aan de privacy van de Klant. De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat de Klant daarbij persoonsgegevens moet verstrekken. Wanneer de Klant persoonsgegevens verstrekt, zullen deze gegevens enkel gebruikt worden voor de afhandeling van de bestelling en voor de verwerking in het klantenbestand van Cockx zodat Cockx de Klant op de hoogte kan houden van promoties, nieuwigheden en activiteiten. Persoonsgegevens worden veilig bewaard. Cockx behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

 

De Klant kan zich kosteloos tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens verzetten door Cockx schriftelijk te contacteren (Cockx bvba Tildonksesteenweg 75, 3020 Herent of per e-mail webshop@cockx.be).

 

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan de Klant hiervoor een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek richten tot Cockx en kosteloos een schriftelijke mededeling van zijn persoonsgegevens bekomen. Indien nodig kan de Klant vragen om de gegevens die onjuist of niet pertinent zijn te corrigeren. Door de website van Cockx te gebruiken, aanvaardt de Klant het op het ogenblik van dat gebruik geldende privacybeleid en de Voorwaarden.

 

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen en Cockx heeft geen toegang tot het paswoord.

 

Cockx houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken in welke mate  de pagina’s van de website bezocht worden.

 

De Klant kan met vragen over de verwerking van persoonsgegevens terecht bij Cockx via het e-mailadres webshop@cockx.be.

 

Artikel 11: Gebruik van cookies 

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u die website raadpleegt. Cockx maakt gebruik van “third party cookies”, namelijk door middel van Google Analytics.

 

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. De Klant kan dit bekomen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant dient hierbij wel rekening te houden met het feit dat bepaalde grafische elementen dan niet correct kunnen verschijnen, dat de Klant bepaalde toepassingen niet zal kunnen gebruiken of dat bepaalde functies niet meer zullen werken.

 

Door gebruik te maken van de website van Cockx, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Intellectuele rechten

 

De webwinkel van Cockx (www.stempels.cockx.be) bevat elementen die op grond van intellectuele rechten bescherming genieten voor Cockx of andere rechthebbenden. Dit betreft o.a. de vorm en inhoud van de website, logo’s, merken, teksten, databanken, enz.

 

Het is niet toegestaan om van die elementen gebruik te maken, al dan niet in gewijzigde vorm, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cockx en/of de andere rechthebbenden.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid en niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen op geen enkele wijze aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Cockx om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging Voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid hebben onderhavige Voorwaarden voorrang.

 

Cockx kan deze Voorwaarden steeds wijzigen zonder nadere kennisgeving. Elke aankoop na zulke wijziging houdt de aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden in. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de Klant de Voorwaarden, dus ook gewijzigde, immers hoe dan ook uitdrukkelijk aanvaarden. Daarmee stemt hij dan in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden.

 

Artikel 15: Klachtenregeling - Geschillen

 

Klachten B2B inzake levering kunnen slechts in aanmerking genomen worden in geval van schriftelijk bezwaar binnen de vijf werkdagen na de levering en voor zover de goederen door de Klant niet op om het even welke manier in gebruik werden genomen. Eventuele andere klachten kunnen aan de klantendienst van Cockx gericht worden.

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten die Cockx met de Klant afsluit, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien deze bepalingen voorzien dat een ander recht dan het Belgische recht van toepassing is, dan zal bij de interpretatie van deze Voorwaarden in de eerste plaats met de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming rekening gehouden worden.

 

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

 

Artikel 16: Klantendienst

 

De klantendienst van Cockx is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 22 81 71, via e-mail naar webshop@cockx.be of per post op het volgende adres Tildonksesteenweg,75, 3020 Herent.

 

 

Laat het ons weten indien u na het lezen van deze Voorwaarden nog vragen hebt.